SINTERKLAASACTIE S.V. SCHALKHAAR

Bedrijven bezoek: Hoe gaat dit in zijn werk

Vanaf 2002 proberen we namens SV Schalkhaar met de Sinterklaasactie geld binnen te halen voor SV Schalkhaar. Sinterklaas helpt hierbij mee. Hij is bereid om met zijn pieten bij uw bedrijf op bezoek te komen. Een Sinterklaasbezoek is de mogelijkheid om de partners en kinderen bij uw bedrijf te betrekken. Mocht u geïnteresseerd zijn hebben wij hieronder samengevat wat u van een Sinterklaasbezoek kunt verwachten.

Mogelijke invulling van een bedrijvenbezoek
Aan de hand van het aantal aanwezige kinderen dient er een programma opgesteld te worden om een leuke invulling te geven aan het bezoek van Sinterklaas. Na uw aanmelding via deze site via deze
link nemen we telefonisch contact met u op om het programma door te nemen. Ook kunt u hier een aanmeld formulier downloaden en ingevuld sturen sturen naar zwartepiet@svschalkhaar.nl. Op dit aanmeldformulier kunt u ook de prijzen van het bezoek terugvinden. 

Hierbij is het belangrijk te weten:
- Hoeveel kinderen zijn er aanwezig

- Gegevens over de kinderen dienen van te voren te worden aangeleverd. Klik hier voor een sjabloon.
- Waar de cadeaus verstopt zijn en hoe ze worden uitgedeeld. 

Wat heeft de Sint in gedachten?
Kinderen kunnen ongeveer 30 tot 60 minuten hun aandacht vestigen op Sinterklaas en zijn pieten. Het bezoek dient daarom niet veel langer te duren. Uw bedrijf wordt gedurende 30 tot 60 minuten bezocht door sinterklaas en zijn, door u aan te geven aantal, pieten, gedurende een van te voren afgesproken tijdsduur. De pieten kunnen zelf hun strooigoed meenemen uit Spanje. Samen met de contactpersoon van Sinterklaas kan het programma worden uitgewerkt.

Hoe werkt de procedure?
Op deze website kunt u zich rechtstreeks aanmelden via deze Link of hier een inschrijfformulier. 

Voor meer informatie of aanmelding:

Contactpersoon voor bedrijvenbezoeken:
Patrick Veltema

Tel.: 06 8201 5806
E-mail: sinterklaas@svschalkhaar.nl

Sinterklaasactie
SV Schalkhaar.
Feest voor jong en oud!